Hermed indkaldes til generalforsamling i Snekkersten Fiskerlaug.


Søndag d. 24. Marts 2019 kl. 13:00 i Klubhuset.


Dagsorden :


1.   Valg af dirigent


2.   Beretning v. formanden H.C. Andersson


3.   Regnskab

(fremlægges ved generalforsamling og kan læses på hjemmesiden)

www.snekkersten.net


4.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

( foreslås uændret)


5.   Indkomne forslag

( skal være formanden i hænde senest 4 dage før )


6.   Valg ifølge vedtægterne.


A. Formand. H.C. Andersson

B. Bestyrelsesmedlem Finn Westergaard

C. Bestyrelsesmedlem Carsten Ilsøe

D. Bestyrelsesmedlem Jan Bøgemose (ikke på valg)

E. Bestyrelsesmedlem (Jørgen Jørgensen)

F. 1. Suppleant Peter Andersen

G. 2. Suppleant Lisa S. Hansen

H. Revisor  Per Slot

I.  Revisor Kim Pedersen

  1. J.Revisorsuppleant Carsten Rygaard

  2. K.

K. Eventuelt


Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement og drikkevarer kan købes på stedet.


Vel mødt !!!!


Med venlig hilsen


Bestyrelsen


fiskerlaug@snekkersten.net